• #363
    nsa tarafından geliştirilmiş bir algoritme. (Secure Hash Algorithm) mining ve bitcoin adresleri oluşturulurken kullanılır.
    02.02.2018 23:32
  • 1